Půjčky a úvěry

Definice půjčky

Půjčka je svou povahou podobnou transakcí jako kterákoliv jiná na trhu. Věřitel má k dispozici přebytek zapůjčitelných fondů, zatímco dlužníkovi se jich naopak nedostává. Dojde proto ke směně.

Ta zpravidla zvyšuje celkovou ekonomickou efektivitu: V tomto případě proto, že peníze jsou přesouvány z kapes, ve kterých by neproduktivně ležely, do rukou věřitelů, kteří dokáží nabídnout jejich nejlepší zhodnocení, zaplatit nejvyšší úrok. (zdroj Wikipedia)

Definice úvěru

Úvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie. Kredit vzniklý bankovním úvěrem tvoří kolem 95 % oběživa Prvního světa. (zdroj Wikipedia)

Krátkodobé a dlouhodobé

Možnost rychlého získání finanční hotovosti se může objevit u každého z nás. Je potřeba následně dobře zvážit, jakou formu půjčky nebo úvěru je vhodné vybrat. Někomu může vyhovovat zapůjčení větší částky na kratší dobu – tzv. krátkodobá půjčka či úvěr. Nebo naopak možnost s vyšší úrokovou sazbou splácet po delší časové období tzv. dlouhodobá půjčka nebo úvěr.

V místě Vašeho bydliště

Na zapůjčení peněz nebo vyřízení úvěru je potřeba několik formalit. Většinou potřebujete podepsat smlouvu či směnku. To se neobejde bez jedné návštěvy v místě vašeho půjčovatele. Proto je vhodné do úvahy při výběru vhodného poskytovatele půjčky či úvěru zahrnout i vzdálenost od Vašeho bydliště. Někdy se můžete setkat i s natolik vstřícným postupem, že zástupce finanční instituce bude cestovat za Vámi a ušetří spoustu času jak čekání, tak i cestování.

Vaše momentální situace

Je vhodné přihlédnout i k aktuální životní situaci. Pokud potřebujete rozšiřovat podnikání – zkuste prostudovat podmínky podnikatelských půjček. Naopak pokud ještě studujete na škole, zaměřte se spíše na studentské půjčky pro studenty. Speciální podmínky mohou být i pro opuštěné matky s dítětem nebo pro člověka, který není schopen poskytnout ručitele či aktuální výši příjmu.

Vyplnit žádost o půjčku »